You will like also

SASHIMI SALMON
SASHIMI SALMON

6 PIESCES/CODE: SC1

SASHIMI SABA
SASHIMI SABA

6 PIESCES/CODE: SC1A

SASHIMA TUNA
SASHIMA TUNA

6 PIECES/CODE:SC2

OCTOYUS SASHIMI
OCTOYUS SASHIMI

6 PIESCES/CODE: SC2A

ASSORTE SASHIMI
ASSORTE SASHIMI

25 PIECES/CODE: SC3A

ASSORTE TUNA+SALMON
ASSORTE TUNA+SALMON

15 PIESCES/CODE:SC4

NISSAN YELLOW
NISSAN YELLOW

6 PIECES/CODE: SC5

NISSAN RED
NISSAN RED

6 PIESCES/CODE: SC5A

BLACK GRAGON TEMPURA
BLACK GRAGON TEMPURA

8 PIESCES/CODE:SC6

ASSORTE SASHIMI
ASSORTE SASHIMI

15 PIESCES/CODE:SC7

HOKKIGAI .
HOKKIGAI .

15 PIESCES/CODE:SC8

SCALLOP
SCALLOP

6 PIESCES/CODE: SC8A

GYOSA
GYOSA

6 PIESCES/CODE:SC9

GRAGON ROLL
GRAGON ROLL

6 PIESCES/CODE:SC10

KIWI SUNRISE
KIWI SUNRISE

8 PIESCES/CODE: SC11

MONACO ROLL
MONACO ROLL

6 PIESCES/CODE: SC11A

MIAMI .
MIAMI .

8 PIESCES/CODE:SC12

TIGER ROLL
TIGER ROLL

8 PIECES/CODE: SC13

EGG EBIKO SHRIMP
EGG EBIKO SHRIMP

8 PIESCES/CODE:SC14

FRESH ROLL
FRESH ROLL

8 PIECES/CODE:SC15

RED TIGER
RED TIGER

8 PIESCES/CODE: SC19

TOP TUNA SPICY
TOP TUNA SPICY

8 PIECES/CODE:SC20

TOP SALMON CHESSE COOK 50%
TOP SALMON CHESSE COOK 50%

8 PIESCES/CODE: SC21

TOP SALMON COOK 50%
TOP SALMON COOK 50%

8 PIECES/CODE: SC22

TOP SALMON TUNA
TOP SALMON TUNA

8 PIESCES/CODE: SC23

Mexican
Mexican

8 PIESCES/CODE:SC24

Spide Roll
Spide Roll

8 PIESCES/CODE:SC25

Style Tobiko Roll
Style Tobiko Roll

8 PIESCES/CODE:SC26

Ebbiko Californail Roll
Ebbiko Californail Roll

8 PIESCES/CODE:SC27

Tempura Roll
Tempura Roll

8 PIESCES/CODE:SC28

Tempura tai Roll
Tempura tai Roll

8 PIESCES/CODE:SC28a

Parisien Roll
Parisien Roll

8 PIESCES/CODE:SC29

Bento
Bento

/CODE:SC30

Bento
Bento

/CODE:SC31

Tobiko Futo Maki
Tobiko Futo Maki

10 PIESCES/CODE:SC32

Tobiko futo Maki Spicy
Tobiko futo Maki Spicy

10 PIESCES/CODE:SC32A

Vocalno
Vocalno

8 PIESCES/CODE:SC33

Special Roll
Special Roll

14 PIESCES/CODE:SC34

Special Roll
Special Roll

21 PIESCES/CODE:SC35

Special Roll
Special Roll

15 PIESCES/CODE:SC36

Special Roll
Special Roll

6 PIESCES/CODE:SC37

Special Roll
Special Roll

6 PIESCES/CODE:SC38

Edamame
Edamame

1Bowl/CODE:SC39

Special Tempura
Special Tempura

8 PIESCES/CODE:SC40

Brazil Spicy
Brazil Spicy

8 PIESCES/CODE:SC41